De vereniging

De vereniging is in 1953 opgericht en bestaat uit een bestuur en leden. Het doel van de vereniging is het verspreiden van kennis en vaardigheden omtrent het verlenen van eerste hulp bij ongelukken door het verzorgen van lesavonden. Een andere belangrijke taak is het organiseren van Eerste Hulp bij evenementen, het zogenaamde "posten". De vereniging heeft hoofdzakelijk als werkgebied Bussum en Naarden. De vereniging organiseert cursusavonden in de Brandweerkazerne in Bussum.

De kosten van een lidmaatschap is vijftig euro per kalenderjaar. Voor dit bedrag heb je de mogelijkheid om de cursus voor gediplomeerden te volgen. Zie lesschema gevorderden.

Wil je lid worden van de vereniging? Maak gebruik van het inschrijfformulier.

Per 9 april 2019 bestaat het bestuur uit:

Dhr. Gerard Huijser, Voorzitter

Mevr. Ans Zuman, Secretaris

Dhr.  Michel Bel, Penningmeester

Mevr. Alexandra Eschauzier, Algemeen bestuurslid

Vacature voor de functie van Algemeen bestuurslid.

 

Leer vandaag nog Eerste Hulp verlenen! Contact