KNV EHBO Bussum Naarden

Welkom op onze website

Privacy verklaring

 

KNV EHBO Bussum Naarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

KNV EHBO Bussum Naarden
Postbus 363
1400 AJ Bussum
www.ehbo-bussumnaarden.nl

www.ehbo-bussumnaarden.nl wordt beheerd door KNV EHBO Bussum Naarden.

Persoonsgegevens die KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt

KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Persoonlijke contactgegevens die je zelf actief verstrekt om contact met ons te onderhouden (bijv. je Skypenaam)

 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ehbo-busssumnaarden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt KNV EHBO Bussum Naarden persoonsgegevens

KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij je af te leveren

KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KNV EHBO Bussum Naarden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNV EHBO Bussum Naarden) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

KNV EHBO Bussum Naarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
  Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit ons bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaren wij wel jouw factuur en klantgegevens i.v.m. onze wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

KNV EHBO Bussum Naarden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Hostnet. De servers van Hostnet zijn gevestigd binnen de EU. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de EU. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van Hostnet vind je hier.
KNV EHBO Bussum Naarden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KNV EHBO Bussum Naarden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KNV EHBO Bussum Naarden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Tracking cookies

Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van Hostnet Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing en diensten beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking met Hostnet vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KNV EHBO Bussum Naarden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ehbo-bussumnaarden.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

KNV EHBO Bussum Naarden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KNV EHBO Bussum Naarden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SSL certificaat: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ehbo-bussumnaarden.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Deze privacy verklaring is van 26 maart 2024

Privacy verklaring

 

KNV EHBO Bussum Naarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

KNV EHBO Bussum Naarden
Postbus 363
1400 AJ Bussum
www.ehbo-bussumnaarden.nl

www.ehbo-bussumnaarden.nl wordt beheerd door KNV EHBO Bussum Naarden.

Persoonsgegevens die KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt

KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Persoonlijke contactgegevens die je zelf actief verstrekt om contact met ons te onderhouden (bijv. je Skypenaam)

 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ehbo-busssumnaarden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt KNV EHBO Bussum Naarden persoonsgegevens

KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij je af te leveren

KNV EHBO Bussum Naarden verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KNV EHBO Bussum Naarden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNV EHBO Bussum Naarden) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

KNV EHBO Bussum Naarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
  Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit ons bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaren wij wel jouw factuur en klantgegevens i.v.m. onze wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

KNV EHBO Bussum Naarden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Hostnet. De servers van Hostnet zijn gevestigd binnen de EU. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de EU. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van Hostnet vind je hier.
KNV EHBO Bussum Naarden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KNV EHBO Bussum Naarden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KNV EHBO Bussum Naarden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Tracking cookies

Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van Hostnet Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing en diensten beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking met Hostnet vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KNV EHBO Bussum Naarden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ehbo-bussumnaarden.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

KNV EHBO Bussum Naarden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KNV EHBO Bussum Naarden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SSL certificaat: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ehbo-bussumnaarden.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Deze privacy verklaring is van 26 maart 2024

Copyright ©2024 KNVEHBO Bussum Naarden
Design Ilona Blom|Sacred Power